Over mij

Wie is Sjoerd Terpstra?

Mijn naam is Sjoerd Terpstra. Sinds 2018 woon ik samen met mijn vrouw Froukje en onze twee zonen Jelke en Lútsen in Parrega. 

Vroeger was de droom om melkveehouder te worden erg groot. Vele uren ben ik op de boerderij geweest van mijn toenmalige buren in Gaastmeer, later ook bij mijn oom en neef. Zodoende was de keuze om naar de middelbare landbouwschool te gaan snel gemaakt. Na het afronden van deze opleiding ben ik meteen als zelfstandig ondernemer aan de slag gegaan. In deze periode ben ik op een groot aantal melkveebedrijven werkzaam geweest. 

Om mijn passie voor koeien nog meer in de praktijk te brengen, ben ik in 2012 gestart met de éénjarige beroepsopleiding Rundveepedicure. Tijdens deze opleiding heb ik mijn stage gevolgd bij een collega klauwverzorger, hij heeft mij de kneepjes van het vak geleerd.

Na voldoende ervaring te hebben opgedaan, heb ik in 2015 de kans gegrepen om een goede én moderne klauwbekapbox te kopen. Twee jaar later is er een auto met een kraan gekomen.

Het is geweldig dat ik van mijn hobby mijn werk heb kunnen maken. Ik ga dan ook alle dagen met veel plezier aan de slag! 

 


Klauwverzorger is een prachtig beroep

Het mooie van mijn beroep is;

  • Het werken met koeien
  • De afwisseling
  • Elke dag een ander melkveebedrijf
  • Het contact met melkveehouders
  • Samen zorgen voor een betere klauwgezondheid! 

Beroepsorganisatie

Als zelfstandig klauwverzorger ben ik lid van de Vereniging voor Rundvee Pedicure.

Het volgen van een certificering bij een beroepsvereniging is noodzakelijk. Voorlichting en kennis zorgen voor het leveren van de beste kwaliteit waar de koe en de melkveehouder beiden baat bij hebben.